CADOURI pentru COPII – o istorioară bună pe zi

01 Uneori ajunge o razaDorim să venim în ajutorul părinților care sunt, pe perioada epidemei cu corona virus, acasă cu copiii lor.

Vă oferim, gratuit, o selecție de istorioare pentru toate vârstele. Le puteți citi la orice oră din zi pruncilor voștri, pentru ca timpul să treacă mai repede și cu folos.

Har și bucurie, pentru toți copiii să fie!

Fragmente din „Uneori ajunge o simplă rază” (Istorioare pentru suflet) – BRUNO FERRERO


Vizita

În fiecare zi la amiază, un tânăr venea la biserică, rămânea câteva minute la intrare şi apoi pleca.

Purta o cămaşă în carouri şi blugii tăiaţi, ca toţi tinerii de vârsta sa. Avea în mână o pungă de hârtie cu sandvişuri pentru prânz.

uneoriSuspicios, parohul l-a întrebat ce caută pe acolo. Se gândea că în vremea noastră hoţii sunt în stare să dea atacul şi în biserică.

– Vin să mă rog, a răspuns tânărul.

– Să te rogi… Dar cum poţi să te rogi aşa de repede?

– Ei bine… mă prezint în fiecare zi la prânz în această biserică şi spun doar atât: „Isuse, sunt Jim” şi apoi mă duc. Ştiu că rugăciunea mea este neînsemnată, dar sunt convins că El mă ascultă.

La câteva zile după aceasta, în urma unui accident la locul de muncă, tânărul a fost dus la spital, având câteva fracturi foarte dureroase.

Stătea într-o încăpere împreună cu alţi bolnavi. Prezenţa sa acolo a schimbat viaţa întregului pavilion. După câteva zile, salonul său a devenit loc de întâlnire pentru toţi pacienţii din saloanele învecinate.

Tineri şi bătrâni, bolnavii îşi dădeau întâlnire lângă patul său, iar el avea un surâs şi o vorbă de îmbărbătare pentru toţi.

A venit să-l vadă şi parohul; însoţit de o infirmieră, el s-a apropiat de patul tânărului.

– Mi s-a spus că eşti foarte îngândurat, dar, cu toate astea, ştii să îi mângâi pe cei din jur. Cum poţi s-o faci?

– Datorită cuiva care mă vizitează în fiecare zi la amiază.

Infirmiera a intrat în vorbă:

– Dar nu vine nimeni la amiază.

– Ba da! Vine zi de zi, apare în uşa salonului şi spune: „Jim, sunt Isus” şi apoi pleacă.

Un om de treabă trecea în fiecare zi pe stradă prin faţa unei imagini a Fecioarei Maria, pictată pe un zid. De fiece dată îi adresa un salut: „Bună ziua, Mamă!”

Într-o seară, după câţiva ani, a auzit clar un glas venind dinspre acea imagine: „Bună seara, fiul meu!”

Dacă nu primim răspuns la rugăciunile noastre este pentru că în fond nu îl aşteptăm.


Povestitorul

Era odată un om care iubea poveştile. Trăia în sărăcie, dar fără de griji, bucurându-se de orice, având mintea mereu plină de vise. Dar lumea din jurul său îi părea cenuşie, rea, împietrită la inimă şi bolnavă. Şi aceasta îl durea.

Într-o dimineaţă, pe când trecea printr-o piaţă însorită, îi veni o idee. „Ce-ar fi dacă le-aş spune oamenilor poveşti? Le-aş putea istorisi despre bunătate şi iubire; cu siguranţă astfel i-aş face mai fericiţi.” Se înălţă pe o bancă şi începu să zică poveşti în gura mare. Bătrâni, femei, copii zăboviră o clipă pentru a-l asculta, dar apoi se întoarseră la ale lor, continuându-şi drumul. Ştiind bine că lumea nu se poate schimba într-o zi, povestitorul nostru nu se descurajă. În ziua următoare se întoarse în acelaşi loc şi grăi din nou cele mai mişcătoare cuvinte care puteau ieşi din inima sa. Din nou se opriră câţiva oameni, deşi mai puţini decât în ziua precedentă. Ba unii chiar râseră de el.

povestitorulAlţii încă îl considerară nebun. El însă continuă cu multă cutezanţă să povestească.

Încăpăţânat, se întorcea în fiece zi în piaţă să vorbească lumii, să-i dăruiască poveştile sale despre iubire şi alte minunăţii. Dar cei care stăteau gură cască erau tot mai puţini şi în curând ajunse să vorbească doar umbrelor trecătorilor grăbiţi care abia de se mai apropiau. Dar nu renunţă.

Îşi dădu seama că nu ştia şi nici nu dorea să facă altceva decât să-şi istorisească poveştile, chiar dacă nimeni nu părea interesat de ele. Începu să le rostească cu ochii închişi, numai pentru că îi plăcea să le asculte, fără să-i pese dacă era sau nu ascultat. Lumea îl lăsă să se cufunde în singurătatea lui, apărată de pleoapele-i închise. Continuă lectura

CADOURI pentru COPII – o istorioară bună pe zi

10 Noi avem aripi (2)Dorim să venim în ajutorul părinților care sunt, pe perioada epidemei cu corona virus, acasă cu copiii lor.

Vă oferim, gratuit, o selecție de istorioare pentru toate vârstele.

Le puteți citi la orice oră din zi pruncilor voștri, pentru ca timpul să treacă mai repede și cu folos.

Har și bucurie, pentru toți copiii să fie!

Fragmente din „Noi avem aripi” (Istorioare pentru suflet) – BRUNO FERRERO


Şoimul cel leneş

Era odată un rege vestit care primise în dar doi pui de şoim pe care se grăbi să-i încredinţeze Maestrului Crescătoriei de şoimi ca acesta să-i antreneze. După câteva luni maestrul îl înştiinţă pe rege că unul dintre şoimi era perfect antrenat.

soimul„Şi celălalt?”, întrebă regele?

„Îmi pare rău, sire, dar celălalt şoim se poartă ciudat; a fost poate atins de o boală rară pentru care nu se găseşte leac. Nimeni nu reuşeşte să-l desprindă de pe creanga pe care a fost aşezat în prima zi. În fiecare zi, un servitor trebuie să se caţere până la el pentru a-i aduce mâncarea.”

Regele chemă feluriţi veterinari şi vraci şi mari cunoscători în ale bolilor, dar niciunul nu reuşi să-l facă pe şoim să zboare.

Îl dădură în grijă şi curtenilor, generalilor, sfetnicilor celor mai învăţaţi, dar nimeni nu izbuti să dezlipească şoimul de pe creangă.

De la fereastra sa, regele îl putea vedea, stând nemişcat în copac zi şi noapte.

Într-o bună zi dădu un decret prin care le cerea supuşilor ajutor în privinţa şoimului

În dimineaţa următoare, regele deschise fereastra şi, spre marea sa uimire, văzu şoimul zburând superb printre copacii din grădină.

„Aduceţi-mi pe cel care a făcut această minune”, porunci el.

La puţină vreme îi aduseră un tânăr ţăran.

„Tu ai făcut şoimul să zboare? Cum ai făcut? Eşti cumva vrăjitor?”, îl întrebă regele.

Intimidat şi bucuros, tânărul îl lămuri:

„N-a fost greu, înălţimea ta. N-am făcut decât să tai creanga. Şoimul şi-a dat seama că are aripi şi a început să zboare.”

Uneori, Dumnezeu îi permite cuiva să taie creanga de care stăm agăţaţi cu străşnicie, pentru a ne da seama că avem aripi.

Porumbelul fusese creat de puţină vreme şi de atunci nu făcea altceva decât să se plângă. Dumnezeu îl primi în splendida sa grădină.

„Doamne, Stăpâne al Universului, o pisică mă urmăreşte peste tot vrând cu tot dinadinsul să mă omoare, iar cât e ziua de lungă eu alerg disperat cu picioruşele acestea mici pe care mi le-ai făcut!”

Creatorului i se făcu milă de porumbel şi îi dădu două aripi frumoase, puternice şi iuţi.

Câteva zile mai târziu, porumbelul se întoarse la Bunul Dumnezeu plângând.

„Doamne, Stăpâne al Universului, pisica nu încetează să mă persecute, iar acum, cu aripile acestea în spate, mi-e şi mai greu să scap. Sunt grele şi mă încurcă, iar cu picioruşele mele slabe şi scurte e şi mai greu!”

Tatăl creator îi zâmbi şi îi spuse: „Dragul meu porumbel, nu ţi-am dat aripile pentru a le duce în spate, ci le-am gândit aşa încât ele să te ducă spre cer”.


Săracul

 Era odată o familie liniştită şi fericită care trăia într-o casă la marginea oraşului. Într-o seară, familia era la masă când se auzi cineva bătând la uşă. Tatăl merse la uşă şi deschise.

saraculEra un bătrân cu haine ponosite, fără nasturi şi cu pantalonii zdrenţuiţi. Avea un coş plin cu verdeţuri. Întrebă dacă nu vor să cumpere câte ceva. Acceptară imediat, căci voiau ca bătrânul să plece cât mai repede.

Cu timpul, bătrânul şi familia se împrieteniră. Continuă lectura

Set 7 volume “Episcopi martiri”

Editura Galaxia Gutenberg oferă cititorilor o serie de 12 volume având ca temă martiriul celor șapte episcopi greco-catolici români, precum și persecuția împotriva Bisericii Române Unite. E vorba de o sinteză a lucrării colective a Postulaturii, denumite POSITIO super martyrio, prin care s-a argumentat la Roma Cauza de beatificare a lui „Valeriu Traian Frențiu și a celor șase însoțitori”.

Textele din aceste volume aduc informații exacte, bazate pe documente de arhivă și pe mărturii, constituind un material de referință pentru această temă.

 Titlurile volumelor:

1. Episcop Vasile Aftenie – viața și martiriul

2. Episcop Valeriu Traian Frențiu – viața și martiriul

3. Episcop Ioan Suciu – viața și martiriul

4. Episcop Tit Liviu Chinezu – viața și martiriul

5. Episcop Ioan Bălan – viața și martiriul

6. Episcop Alexandru Rusu – viața și martiriul

7. Episcop Iuliu Hossu – viața și martiriul

8. „Lichidarea” stalinistă a Bisericii Române Unite

9. Desfășurarea pe teren a „lichidării”Bisericii Române Unite în 1948

10. Răspunsul Episcopatului greco-catolic la persecuție (1944-1948)

11. Calea Crucii comună a Episcopatului greco-catolic (1948-1956)

12. Persecuția împotriva Bisericii Române Unite până la moartea episcopului Iuliu Hossu

 


Primele 7 volume vor fi la dispoziția cititorilor începând cu 2 iunie 2019.

Pentru precomenzi, folosiți adresa: contact@galaxiagutenberg.ro sau telefon: 0723-377599.

 

„Viața după gratii și obloane“ – Augustin Neamțu

Ororile comunismului în România și peste tot în lume nu trebuie uitate sau ignorate, iar mărturiile supraviețuitorilor trebuie ascultate, citite, dezbătute și transmise celor care nu le-au cunoscut și se lasă seduși de neo-marxisme de tot felul doar pentru că asta li se pare cool.

Celor care poartă tricouri cu Che Guevara să li se pună în mână cartea doctorului Augustin Neamțu, iar celor care au totul de-a gata, dar sunt mereu nemulțumiți, să li se arate cum e viața „după gratii și obloane“ (dar fără vreo vină!).

Literatura memorialistică a universului concentraționar românesc este copleșitoare, atât în planul conținutului, cât și sub raport cantitativ. Este o comoară a memoriei ce merită studiată în amănunt. Cine își ignoră trecutul este condamnat să îl repete

Oameni politici și bărbați de stat, academicieni și profesori universitari, preoți și călugări, scriitori, medici, artiști, țărani, studenți, bătrâni, femei, copii – mii și mii de oameni din toate regiunile istorice ale României au trecut prin închisorile și lagărele de muncă destinate „chiaburilor“, „dușmanilor poporului“, „bandiților“. Puțini au supraviețuit pentru a mărturisi.

Augustin Neamțu nu este nici istoric, nici scriitor, ci… medic veterinar. Dar cartea pe care a scris-o, impresionantă și valoroasă, ne dezvăluie cele mai de preț caracteristici ale autorului – pătimitor, martor și mărturisitor.

Am o obligație morală – aceea de a vorbi – față de cei care au murit lângă mine și nu mai pot spune ce au suferit, alături de care m-am aflat în zilele negre ale vieții mele. Am obligația morală față de cei care nu știu să scrie și care au fost alături de mine în chinuri și suferințe“, scrie el în introducerea la această carte.

„Amnezia convenabilă“, lipsa de interes față de păstrarea memoriei și înfăptuirea justiției sunt taxate fără echivoc de omul condamnat pe nedrept la 20 de ani de muncă silnică:

Nu-s de acord cu cei care spun că criminalii nu trebuie pedepsiți. În toată lumea crima nu are prescripție; un exemplu sunt evreii, care îi urmăresc pe naziști după 51 de ani, iar criminalii nu trebuie iertați, ci pedepsiți exemplar“.

În chinul greu de imaginat al lungilor ani de detenție, Augustin Neamțu are parte de mângâieri neașteptate:

Ca fost student la științe naturale, pasionat de specii și de natură, întotdeauna îmi găseam ceva de analizat, de observat, iar cu asta mi-am antrenat sufletul într-o altă direcție, diferită de suferința privării de libertate“.

Așa cum se cuvine pentru un om inteligent și neintoxicat de ideologii „progresiste“, el nu pune în antiteză credința și știința, ci dimpotrivă: „Pentru mine a fost un har dumnezeiesc că aveam aceste cunoștințe, deoarece mă gândeam întruna la aceste probleme și la forța dumnezeiască care a creat asemenea frumuseți în natură“.

Pentru nostalgicii comunismului, Augustin Neamțu face o scurtă recapitulare a „fericirii care a dat peste noi“: „foame, frig, țara ajunsă ultima în Europa din punct de vedere economic, orfelinate pline de copii părăsiți, handicapați, bolile fac ravagii, zootehnia distrusă, agricultura la pământ […] Minciuna, ura de clasă și crima au condus țara spre prăpastie“.

Destinul tânărului ardelean a fost cumplit: procuratura Cluj a făcut recurs la o sentință oricum nedreaptă: „ni se mărea pedeapsa; fratelui meu i-au prelungit-o la zece ani de muncă silnică, iar mie la douăzeci“.

Programul de exterminare era limpede, iar cine îl neagă este cel puțin de rea credință: „Bandiților, foamea, frigul și bătaia este mama voastră!“, urlau gardienii la deținuți – „numai în plic mai mergeți acasă“. „Toată viața noastră de celulă era plină de șicane premeditate. Turtoiul pe care ni-l dădeau era cu nisip fin. […] vă dați seama ce efect de distrugere avea asupra smalțului. […] Mâncarea ne-o dădeau fierbinte, ca să ne ardem“.

Într-o atmosferă apăsătoare, în care frica de tortură, foamea, umilința, boala, nesiguranța, dorul de familie, groaza de turnători erau prezente în fiecare zi, Dumnezeu se face stăpân peste toate în chip minunat: „La un ajun de Crăciun am mers la poarta lagărului și i-am colindat pe gardieni pe patru voci. Au rămas stupefiați, nu ne-au zis nimic, apoi ne-am întors la brigăzi“. Scenă dostoievskiană! Vă puteți imagina așa ceva? Paradox: oamenii de afară, cei „liberi“, nici nu visau să cânte colinde în public, dar deținuții politici nu se sfiesc să o facă – ba încă nu cântă în taină, ci se duc să îi colinde tocmai pe gardienii și torționarii lor !!!

Doctorul Neamțu nu înțelege – nici eu, împreună cu el – distincția pedantă între crimele nazismului și crimele comunismului (de parcă primele ar fi fost împotriva umanității, iar cele din urmă în favoarea umanității, vorba lui Patapievici): „Ce deosebire era între «ieșitul pe horn» și «ieșitul în plic»? Noi ne chinuiam mai mult până la moarte, mai bine era de ne împușcau pe toți și terminau cu noi“.

Dacă solidaritatea îi ajută să supraviețuiască, răutatea inexplicabilă a unora pune sare pe rănile sufletești ale acestor mucenici – cei trei evrei aflați în lagăr au fost eliberați la intervenția diplomatică a unor puteri străine. Trecând țanțoși pe lângă foștii lor colegi de suferință, le aruncă aceste cuvinte „Ați văzut că noi suntem liberi, iar voi tot acolo rămâneți?“ Și, pentru a nu fi acuzat pe nedrept (el relatează, nu judecă), autorul se grăbește să adauge: „Nu am fost legionar, nici antisemit“.

Foarte interesantă observația autorului, și ironic-amară (la scara istoriei): „Azi mă gândesc cum s-a putut transforma omul acesta în asemenea câine, încât să nu-i pese de semenul său chiar în halul acesta. Necredința în Dumnezeu duce la cea mai mare animalitate, iar comunismul asta a propovăduit, dar asta l-a și răpus“.

Uneori, el evocă figuri luminoase de preoți greco-catolici: „părintele Chindriș Vasile; avea 16 ani de pușcărie făcuți. Un om de un caracter și o ținută morală ireproșabile“.

Citind această carte, mă întreb cu amărăciune: de ce oare astfel de chipuri de mucenici sunt uitate, ignorate, necunoscute, iar majoritatea tinerilor din ziua se azi se complac în ignoranță agresivă, semidoctism și promiscuitate? Vedetele zilei au silicoane, nu urme de tortură….

În închisorile comuniste, dârzenia și credința greco-catolicilor au ajuns de legendă. Augustin Neamțu evocă un episod savuros: „Alături de mine era un preot greco-catolic, care a făcut în jur de 16 ani de închisoare. Gardianul îl știa și l-a întrebat: «Acuma, dacă ieși afară, mai predici pentru Dumnezeu?» I-a răspuns preotul: «Dumneata ai jurat lui Lenin și Stalin credință, iar eu am jurământ în fața lui Dumnezeu și voi predica!» Gardianul i-a spus: «Te vor aduce din nou aici!» La care preotul a răspuns: «Lasă, să mă aducă, că alt stăpân nu am!»“.

Cartea se încheie în cel mai emoționant mod cu putință, subliniind scopul acestui demers memorialistic și editorial:

Aduc aici un omagiu sutelor de mii de români omorâți de bolșevici în cei 45 de ani de tortură roșie, până în anul 1989, iar celor care mai supraviețuiesc le doresc sănătate și bucurie“.

© Ana-Maria Botnaru

Sursa articol AICI